BÌA MÀU

BT.S.T
40,000VNĐ
BMCTSTDay
80,000VNĐ
BMCTSTTrung
69,000VNĐ
BMCTSTmong
56,000VNĐ
Bìa Mica A4 Mỏng
MCM
56,000VNĐ
Bìa Mica A4 Trung
MCT
69,000VNĐ
Bìa Mica A4 Dày
MCD
80,000VNĐ
Bìa Pgrand màu đa năng
BĐN
120,000VNĐ
Bìa Màu Nội A4 T&T
BMT&T
42,000VNĐ
Bìa Màu A4 T.S.T
BT.S.T
40,000VNĐ